Use this space to put some text. Update this text in HTML

Supawich L.. ขับเคลื่อนโดย Blogger.

บทความที่ได้รับความนิยม

แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)

แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) เป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามมันเลยอุปกรณ์ชนิดนี้มีความสำคัญมาก เพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำหน้าที่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่อง โดยจะทำการแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ที่ใช้กันตามบ้านเรือนให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 3.3,5และ 12 โวลต์เพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องมีวงจรที่ควบคุมระดับของแรงดันไฟฟ้าให้คงที่(Voltage Regulators) ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มองกันง่ายๆก็เปรียบเสมือนหัวใจที่เต้นอยู่ตลอดเวลา เมื่อใดก็ตามที่หัวใจเต้นผิดจังหวะ ระบบการทำงานของร่างกายก็ผิดพลาดหรือล้มเหลว

ภายในแหล่งจ่ายไฟจะมีหม้อแปลง(Transformer) ขนาดต่างๆกัน เพื่อทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าแต่ละระดับให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีตัวเก็บประจุ(Capacitor) และขดลวด (Coil) ซึ่งทำหน้าที่หรองแรงดันไฟฟ้าให้เรียบคงที่ตลอดเวลา พัดลมที่อยู่ภายในแหล่งจ่ายไฟจะทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับหม้อแปลง และยังช่วยระบายอากาศให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ads by nuffnang