Use this space to put some text. Update this text in HTML

Supawich L.. ขับเคลื่อนโดย Blogger.

บทความที่ได้รับความนิยม

สาเหตุ!! ที่อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์แฮงค์และวินโดว์แสดงข้อความผิดพลาด


สาเหตุที่ทำให้คอมพิวเตอร์แฮงค์ นั้นอาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์ ซึ่งสาเหตุต่างๆ ก็มีดังต่อไปนี้

  • ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสมากเกินไป ซึ่งผลก็คือ กินทรัพยาการเยอะ หรือ เปลืองเนื้อที่
  • คอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัสและภัยคุกคามอื่นๆ เพาะมันจะดึงเอาศรัพยากรไปใช้งานให้ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ลดลงดังนั้นถ้าคอมพิวเตอร์คุณมีอาการแปลกๆ ควรรีบอับเดตโปรแกรมสแกนไวรัสโดยด่วน และต้องล่าสุดอยู่เสมอ และทำการสแกนไวรัสในโหลด Safe Mode
  • โปรแกรมและไดรเวอร์บางตัวมีปัญหา อาจเป็นที่เวอร์ชันของไดรเวอร์ เช่น เป็นตัวทดลองใช้หรือเก่ากว่ารุ่นปัจจุบัน ต้องหมั่นตรวจเช็คที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อทำการอับเดต
  • รีจิสตรีมีปัญหาหรือรีจิสตรีขยะมากไป นี่ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง เพราะรีจิสตรีเป็ฯส่วนหนึ่งในการเก็ฐค่า Setting ต่างๆ ของระบบ ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาหรือบางส่วยเสียหายไปไม่มีการจัดเรียงข้อมูลก็อาจทำ ให้คอมพิวเตอร์แฮงค์ไ้ด้
  • ฮาร์ดแวร์มีปัญหา เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วินโดว์แฮงค์ อาจเกิดจากความสกปรกหรือชำรุดเสียหายทำให้การทำงานของวินโดว์ผิดพลาดและไม่ ตอบสนอง
ข้อสำคัญในการแก้ไขปัญหา
  • คุณควรแบ็คอัพข้อมูลไว้เสมอเพื่อป็องกันการสูญหายของข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ads by nuffnang