Use this space to put some text. Update this text in HTML

Supawich L.. ขับเคลื่อนโดย Blogger.

บทความที่ได้รับความนิยม

แคช (Cache) คืออะไร ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับซีพียู


แคช (Cache) คือหน่วยความจำแรมแบบ Static(SRAM) อ่าน/เขียนข้อมูลได้เร็วกว่าแรมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Dynamic RAM(DRAM) หน้าที่ของแคชคือเก็บคำสั่งและข้อมูลที่ใช้งานบ่อยๆ เพื่อส่งให้กับซีพียู(CPU)ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว

วงจรจัดการแคชในซีพียูรุ่นใหม่ยังเพิ่มวงจร Pre-Fetch คือ ทำหน้าที่คอยอ่านข้อมูลจากแรม(RAM)เครื่องมาเก็บยังแคชตลอดเวลา เพื่อที่ซีพียู(CPU)จะสามารถดึงข้อมูลจากแคชมาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลา

หน่วยความจำแคชแบ่งได้ 3 ระดับ

  • แคชระดับที่ 1 (L1 Cache) เป็นแคชขนาดเล็ก 32-128 KB อยู่้ใกล้กับซีพียูที่สุด
  • แคชระดัีบที่ 2 (L2 Cache) จะมีขนาดใหญ่ 512 KB-4 MB เน้นเก็บข้อมูลที่ดึงมาจากแรมของตัวเครื่อง แคชประเภทนี้จะแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือแบบ Inclusive คือจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งของแคชเสียไปเพื่อเก็บแคช L1 แบบที่ 2 คือแบบ Exclusive คือ แคช L2 จะไม่ถึงกันพื้นที่ให้ L1 จึงได้พื้นที่แคช L2 ใช้งานเต็มพื้นที่
  • แคชระดับที่ 3 (L3 Cache) สำหรับคั่นกลางระหว่างแคช L2 กับแรมของเครื่องโดยแคช L3 จะมีขนาดใหญ่ 2-8 MB นิยมออกแบบให้ติดอยู่กับบัสของซีพียู(CPU) เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากแรม(RAM)ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และช่วยให้ซีพียู(CPU)นำแคช L2 ไปเก็บข้อมูลส่วนอื่นได้มากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ads by nuffnang