Use this space to put some text. Update this text in HTML

Supawich L.. ขับเคลื่อนโดย Blogger.

บทความที่ได้รับความนิยม

ฮาร์ดดิสก์ Serial ATA (SATA)

ฮาร์ดดิสก์แบบ Serial ATA (SATA) เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อในปัจจุบัน สายมี่ใช้กับฮาร์ดดิสก์มีจำนวนขาเพียง 7 เข็ม ส่วนที่เพิ่มจาก IDE คือ สายไฟสำหรับจ่ายไฟให้กับฮาร์ดดิสก์จะใช้หัวต่อแบบใหม่ที่ออกมาแบบโดยเฉพาะ

มาตรฐาน SATA 1.0 เป็นจุดเริ่มต้ินของมาตรฐานการรับ/ส่งข้อมูลของฮาร์ดดิสก์แบบ Serial ATA ตามมาตรฐาน SATA 1.0 นั้น ฮาร์ดดิสก์จะรับ/ส่งข้อมูลด้วยอัตราเร็ว 1.5 Gb/s หรือ 150 MB/s และยังไม่รองรับการถอดและติดตั้งในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน (Hot Plug)

SATA II เป็นมาตรฐานที่พัฒนาต่อจาก SATA 1.0 โดยมีอัตราเร็วคงเดิม ซึ่งอาจจะเหนโฆษณาจากทางผู้ผลิตที่บอกว่า SATA II มีอัตราเร็ว 3 Gb/s หรือ 300 MB/s ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างที่พูด ตามมาตรฐานของ SATA II จริงๆ แล้วนั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฮาร์ดดิสก์
คุณสมบัติ NCQ (Native Command Queuing) ช่วยให้ฮาร์ดดิสก์สามารถอ่านข้อมูลที่อยุ่ใกล้โดยไม่คำนึงถึงลำดับการอ่า่นข้อมูล คุณสมบัติ AHC (Advance Host Controller) ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ได้เต็มประสิทธิภาพ และยังรองรับคุณสมบัติ Hot Plug อีกด้วย

SATA 3 Gb/s เป็นมาตรฐานที่พัฒนาต่อจาก SATA II โดยเพิ่มประสิทธิภาพการรับ/ส่งข้อมูลด้วยอัตราเร็ว 3 Gb/s หรือ 300 MB/s และยังคงรองรับคุณสมบัติต่างๆ ที่ SATA II มี  และลักษณะของหัวต่อยังคงเหมือนเดิมชิปเซตบนเมนบอร์ดสามารถค้นหาและปรับโหมดการทำงานได้อัตโนมัติ
2TB (2000GB) Sata III Hard Drive


มาตรฐาน SATA 2.5 มีการอ้างถึงการทำงานคล้ายๆกับ SATA 3 Gb/s ตามมาตรฐานของ SATA 2.5 ได้เพิ่มข้อกำหนดเรื่องจำนวนหัวต่อ SATA บนเมนบอร์ดให้มีอย่างน้อย 6 หัวต่อเพื่อรองรับการทำงานของฮาร์ดดิสก์มากกว่า 1 ตัวและรองรับการทำงานร่วมกัีบไดรว์ CD/DVD รุ่นใหม่ที่เป็น Serial ATA

ล่าสุดมาตรฐาน SATA 6 Gb/s เป็นมาตรฐานใหม่ในปัจจุบัน โดยมีประสิทธภาพการรับ/ส่งข้อมูลเพิ่มขึ้น 2 เท่าและเพิ่มประสิทธิภาพโหมด NCQ และการจัดการพลังงาน ชิปเซตตัวแรกที่รองรับ มาตรฐาน SATA 6 Gb/s จะเป็นชิปเซต South Bridge รุ่น AMD SB850 ส่วนชิปเซตของซีพียู Intel จะเป็นรุ่น  Intel 6 Serie  ขึ้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ads by nuffnang