Use this space to put some text. Update this text in HTML

Supawich L.. ขับเคลื่อนโดย Blogger.

บทความที่ได้รับความนิยม

ชิปกราฟิกของ AMD (ATi)

AMD (ati .amd.com) ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท ATi ซึ่งผู้ผลิตชิปกราฟิก 3 มิติในตระกูล Radeon ที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการยอมรับจากบรรดาเซียนเกมส์เมอร์ ชิปกราฟิกรุ่นใหม่ของ AMD (ATi) จะใช้ชื่อรุ่นนำหน้าด้วยคำว่า HD ซึ่งสื่อถึง High Definition เพื่อบอกผู้ใช้ว่าชิปกราฟิกรุ่นใหม่รองรับการเข้ารหัส HDCP เพื่อการชมวีดีโอความละเอียดสูง
ชิปกราฟิกตระกูล Radeon โดยมีตั้งแต่ตระกูล Radeon HD5400, Radeon HD5600/HD5700 และ Radeon HD5800/HD5900 ตามลำดับประสิทธิภาพของชิปกราฟิก AMD เปิดตัว Radeon HD6000 Series เพื่อเร่งประสิทธิภาพการประมวลผลด้านกราฟิกให้ดียิ่งขึ้นและยังพัฒนา Series ต่อๆมามากขึ้นเรื่อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ads by nuffnang