Use this space to put some text. Update this text in HTML

Supawich L.. ขับเคลื่อนโดย Blogger.

บทความที่ได้รับความนิยม

RAID 5 แรงแบบปลอดภัย

RAID ระดับ 5 เป็นการนำเอารูปแบบของ RAID 0 กับการตรวจสอบความผิดพลาดด้วยพาริตี้ (Parity) มาใช้ การทำงานแบบ RAID 5 ต้องการฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 3 ตัว การเก็บข้อมูลจะกระจายไปยังฮาร์ดดิสก์ทุกตัวเช่นเดียวกับ RAID 0 
แต่ในระหว่างการจัดเก็บข้อมูลจะมีการสร้างพาริตี้เพื่อตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเสมอ หากพบความผิดพลาดของฮาร์ดดิสก์ตัวใดตัวหนึ่ง เพียงเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่ระบบก็จะสามารถตรวจสอบกับค่าพาริตี้เพื่อซ่อมแซมให้ข้อมูลกลับมาเหมือนเดิม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ads by nuffnang